Přejít k hlavnímu obsahu

Kdo jsme?

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. je společnost založená Janem Cihlářem a Milanem Svobodou v srpnu 2019. Rozsah poskytovaných služeb vychází ze zkušeností společníků v oblastech územního, krajinného a strategického plánování. Zahrnuje územní plány obcí a měst a jejich změny, zásady územního rozvoje krajů a jejich aktualizace, územně analytické podklady a jejich aktualizace, územní studie veřejných prostranství, územní studie krajiny, strategické plány, studie proveditelnosti, vyhodnocování vlivů koncepcí na udržitelný rozvoj území a také projekty krajinářských staveb či organizaci architektonických soutěží.

Naše projekty

Územní systém ekologické stability v katastrálních územích Kopidlno a Mlýnec u Kopidlna
Územní systém ekologické stability v katastrálních územích Kopidlno a Mlýnec u Kopidlna

Poskytujeme odbornou službu projektanta ÚSES pro plán společných zařízení v rámci projektu Komplexních pozemkových úprav uvedených katastrů.

Program rozvoje Plzeňského kraje
Program rozvoje Plzeňského kraje

Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje analyzujeme podklady a stav Plzeňského kraje a hledáme témata rozhodující pro rozvoj kraje v příštích sedmi letech.

Spolupráce na projektu Soutok
Spolupráce na projektu Soutok

V rámci projektu Soutok, který je v gesci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a který patří mezi strategické projekty hlavního města Prahy, poskytujeme odbornou podporu pro přípravu zadání pro výběr externího krajináře.

Územní studie sídelní zeleně Přeštice
Územní studie sídelní zeleně Přeštice

Účelem územní studie je analyzovat plochy zeleně v Přešticích po stránce jejich kvality a navrhnout opatření ke zvýšení jejich kvality a využitelnosti.