Přejít k hlavnímu obsahu

Jan Cihlář

Narodil se v roce 1990 ve Strakonicích. Vystudoval stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze.  V rámci studia absolvoval pracovní stáže v projekčních kancelářích zaměřující se na dálkový průzkum Země a územní plánování.

Po ukončení studia působil v letech 2015 - 2019 ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v oddělení prostorového plánování jako projektový konzultant a od roku 2017 jako projektový manažer. Jako spoluautor se podílel na zpracování řady územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, přičemž jeho hlavní specializací jsou zásady územního rozvoje a jejich aktualizace.

V současné době je zároveň studentem doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze, katedře urbanismu a územního plánování, kde se v rámci studia věnuje i pedagogické a publikační činnosti.

Je členem Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky.

E-mailová adresa
jan.cihlar@ateliercs.cz
Telefon
+420 602 748 066