Přejít k hlavnímu obsahu

Milan Svoboda

Narodil se v roce 1962 v Podbořanech. Vystudoval ekologii a ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po studiu se věnoval plánování krajiny, krajinářské architektuře, územnímu plánování a strategickému plánování. V letech 1992 – 2007 působil v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který od roku 2001 řídil. Mezi největší projekty z té doby řadí územní plán města Plzně z roku 1992 a Program rozvoje města Plzně z roku 2003.

Zkušenosti z řízení městské organizace zúročil při vedení týmu Plzeň 2015 v době kandidatury města Plzně na titul EHMK 2015 a při ustavení společnosti Plzeň 2015. 
V letech 2007 - 2010 a 2015 - 2019 pracoval ve firmě HaskonigDHV spol. s.r.o.

Je autorem a spoluautorem řady urbanistických a územně plánovacích dokumentů a projektů krajinářské architektury.

Od roku 2015 je členem Představenstva české komory architektů, v současnosti je jejím druhým místopředsedou. Dlouhodobě se v Komoře věnuje zejména architektonickým soutěžím.
Publikoval řadu příspěvků v oblasti územního plánování, územního rozvoje i architektonických soutěží.

E-mailová adresa
milan.svoboda@ateliercs.cz
Telefon
+420 739 095 871