Jednatel

Vystudoval ekologii a ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesně se věnuje plánování krajiny, krajinářské architektuře, územnímu plánování a strategickému plánování.

V letech 1992 – 2007 působil v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který od roku 2001 řídil. Mezi největší projekty z té doby řadí územní plán města Plzně z roku 1992 a Program rozvoje města Plzně z roku 2003.

Zkušenosti z řízení městské organizace zúročil při vedení týmu města Plzně v době kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a při ustavení společnosti Plzeň 2015. 

V letech 2007 – 2010 a 2015 – 2019 pracoval ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. V roce 2019 založil s Janem Cihlářem projekční kancelář Ateliér Cihlář-Svoboda s. r. o., v níž je jednatelem.

Je autorem a spoluautorem řady urbanistických a územně plánovacích dokumentů, územních studií a plánů územních systémů ekologické stability.

Aktivně pracuje v České komoře architektů, věnuje se především oblasti architektonických soutěží. Od roku 2021 je porotcem soutěže Adapterra Awards.

Publikoval řadu příspěvků v oblasti plánování krajiny, územního plánování, územního rozvoje i architektonických soutěží.