Vystudoval obor územní plánování a navazující obor prostorové plánování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V letech 2020-2022 působil ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v oddělení prostorového plánování jako projektový asistent.

Od roku 2022 působí v Ateliéru Cihlář-Svoboda s.r.o. na pozici projektového manažera. Jako spoluautor se podílel na zpracování řady územně plánovacích dokumentací.