Přejít k hlavnímu obsahu

Simona Marhounová

Narodila se v roce 1993 v Českých Budějovicích. Vystudovala sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2016 – 2019 působila ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v oddělení prostorového plánování jako projektový asistent a po ukončení studia jako projektový konzultant.

Jako spoluautorka se podílela na zpracování řady územně plánovacích dokumentací a strategických plánů.

E-mailová adresa
simona.marhounova@ateliercs.cz
Telefon
+420 721 027 874