Přejít k hlavnímu obsahu

Plány územního systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability v katastrálních územích Kopidlno a Mlýnec u Kopidlna
Územní systém ekologické stability v katastrálních územích Kopidlno a Mlýnec u Kopidlna

Poskytujeme odbornou službu projektanta ÚSES pro plán společných zařízení v rámci projektu Komplexních pozemkových úprav uvedených katastrů.