Přejít k hlavnímu obsahu

Naše projekty

Územní systém ekologické stability v katastrálních územích Kopidlno a Mlýnec u Kopidlna
Územní systém ekologické stability v katastrálních územích Kopidlno a Mlýnec u Kopidlna

Poskytujeme odbornou službu projektanta ÚSES pro plán společných zařízení v rámci projektu Komplexních pozemkových úprav uvedených katastrů.

Program rozvoje Plzeňského kraje
Program rozvoje Plzeňského kraje

Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje analyzujeme podklady a stav Plzeňského kraje a hledáme témata rozhodující pro rozvoj kraje v příštích sedmi letech.

Spolupráce na projektu Soutok
Spolupráce na projektu Soutok

V rámci projektu Soutok, který je v gesci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a který patří mezi strategické projekty hlavního města Prahy, poskytujeme odbornou podporu pro přípravu zadání pro výběr externího krajináře.

Územní studie sídelní zeleně Přeštice
Územní studie sídelní zeleně Přeštice

Účelem územní studie je analyzovat plochy zeleně v Přešticích po stránce jejich kvality a navrhnout opatření ke zvýšení jejich kvality a využitelnosti.

Územní plán Plískov
Územní plán Plískov

Územní plán obce na Radnicku v území ORP Rokycany  zahrnuje všechny etapy - zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, spolupráce na zadání, návrhy pro společné jednání, návrh  pro veřejné projednání a návrh pro vydání v zastupitelstvu obce.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

V týmu s architektkou Alenou Švandelíkovou zpracováváme dokument, jehož cílem je vymezit koridor pro vysokorychlostní trať v úseku Ostrava - hranice s Olomouckým krajem v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vytvořit tak podmínky pro realizaci této stavby.