Přejít k hlavnímu obsahu

Kdo jsme

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. je společnost založená Janem Cihlářem a Milanem Svobodou v srpnu 2019.

Rozsah poskytovaných služeb vychází ze zkušeností společníků v oblastech územního, krajinného a strategického plánování. Zahrnuje územní plány obcí a měst a jejich změny, zásady územního rozvoje krajů a jejich aktualizace, územně analytické podklady a jejich aktualizace, územní studie veřejných prostranství, územní studie krajiny, strategické plány, studie proveditelnosti, vyhodnocování vlivů koncepcí na udržitelný rozvoj území a také projekty krajinářských staveb či organizaci architektonických soutěží.

Pracovní tým včetně dlouhodobých externích spolupracovníků tvoří odborníci v oblasti architektury, územního plánování, krajinného plánování, strategického plánování, ekologie, životního prostředí, sociální geografie, dopravní infrastruktury, městského inženýrství a geografických informačních systémů.

Cílem společnosti je nabídnout klientům maximálně komplexní služby včetně aplikace dobrých zkušeností z tuzemských i zahraničních projektů. Zaměřujeme se na hledání cesty i ve složitých projektech včetně přesahů do dalších oblastí souvisejících s plánováním jako jsou legislativa, ekonomika či problematika ochrany přírody a krajiny. Nedílnou součástí nabízených činností společnosti je i odborná konzultačně-poradenská činnost v oblasti územního plánování a dalších výše uvedených oblastí.

<a href="/milan-svoboda" hreflang="cs">Milan Svoboda</a>

Milan Svoboda

Narodil se v roce 1962 v Podbořanech. Vystudoval ekologii a ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po studiu se věnoval plánování krajiny, krajinářské architektuře, územnímu plánování a strategickému plánování. V letech 1992 – 2007 působil v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který od roku 2001 řídil. Mezi největší projekty z té doby řadí územní plán města Plzně z roku 1992 a Program rozvoje města Plzně z roku 2003. Zkušenosti z řízení městské organ…
<a href="/jan-cihlar" hreflang="cs">Jan Cihlář</a>

Jan Cihlář

Narodil se v roce 1990 ve Strakonicích. Vystudoval stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze.  V rámci studia absolvoval pracovní stáže v projekčních kancelářích zaměřující se na dálkový průzkum Země a územní plánování. Po ukončení studia působil v letech 2015 - 2019 ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v oddělení prostorového plánování jako projektový konzultant a od roku 2017 jako projektový manažer. Jako spoluautor se podílel…
<a href="/simona-marhounova" hreflang="cs">Simona Marhounová</a>

Simona Marhounová

Narodila se v roce 1993 v Českých Budějovicích. Vystudovala sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2016 – 2019 působila ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v oddělení prostorového plánování jako projektový asistent a po ukončení studia jako projektový konzultant. Jako spoluautorka se podílela na zpracování řady územně plánovacích dokumentací a strategických plánů.